Kent, Canterbury

[D-1175] Canterbury, Kent, Großbrtitannien
Canterbury, Kent, Großbrtitannien
[D-1178] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1182] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1185] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1186] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1188] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1190] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1192] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1194] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1196] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1198] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1203] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1205] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1206] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1208] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1209] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1212] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1214] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1217] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1218] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien