Kent, Canterbury

[D-1175] Canterbury, Kent, Großbrtitannien
Canterbury, Kent, Großbrtitannien
[D-1178] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1182] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1185] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1186] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
[D-1188] Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien
Canterbury, Canterbury Cathedral, Kent, Großbritannien