Japan

 • Osaka

 • Osaka-Kyoto-Ryoanji Tempel

 • Kyoto Rokuon-Ji Temple

 • Kyoto Nijo-Jo

 • Kyoto Kiyomizu

 • Kyoto Fushimi Inari Schrein

 • Kyoto Sanjusanendo Tempel

 • Kyoto Hauptbahnhof

 • Kyoto Ginkaku-ji

 • Kyoto Heian Jingu Schrein

 • Nara Todai-Ji

 • Ise Jingu

 • Toba Mikimoto Pearl Island

 • Toyohashi-Hamamatsu

 • Hamamatsu-Kakegawa Burg

 • Fujisan Hongu Sengentaisha

 • Shiraito no taki

 • Kawaguchi - Fujisan

 • Kamakura Kotuki-in

 • Fujiyoshida Chureito-Pagode

 • Kamakura Hase Tempel

 • Kamakura - Tokio

 • Tokio Meiji Jingu

 • Tokio Verwaltung

 • Kaiserpalast

 • Sightseeingcruise

 • Tokio Senso_Ji

 • Tokio Ginza

 • Tokio Nakamise

 • Nikko

 • Tokio Asakusa