Cap d'Artrutx

  • Menorca, Balearen, Cap d'Artrutx
  • Menorca, Balearen, Cap d'Artrutx
  • Menorca, Balearen, Cap d'Artrutx
  • Menorca, Balearen, Cap d'Artrutx
  • Menorca, Balearen, Cap d'Artrutx
  • Cap d’Artrutx bezeichnet sowohl das Kap an der Südwestspitze der spanischen Insel Menorca als auch den Ort, der sich an diesem Kap entwickelt hat.…